Skip to main content

Ra mắt LLM Lab và seminar Mô hình Ngôn ngữ lớn (LLMs)


BKAI

Về khóa học này

ChatGPT ra đời vào tháng 11 năm 2022 đã cuốn cả thế giới vào cơn bão các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Khoảng thời gian hơn 6 tháng đã đủ để mọi người trải nghiệm, hiểu rõ hơn điểm mạnh điểm yếu của ChatGPT và công nghệ đằng sau nó. Giờ là thời điểm thích hợp để cùng nhau nhìn lại những ứng dụng tiềm năng của ChatGPT và suy nghĩ tìm cách thích ứng trong thời đại LLMs.

Trong seminar này, các nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng những công nghệ này cho các bài toán thực tế tại doanh nghiệp, và có phiên thảo luận về cơ hội và thách thức trong thời đại ChatGPT. Học viên cũng được tham gia vào một workshop về các mô hình ngôn ngữ lớn do các thành viên nghiên cứu của Lab trình bày về các vấn đề kỹ thuật đằng sau ChatGPT và kỹ năng Prompt Engineering để khai thác hiệu quả nhất tiềm năng của ChatGPT.

Đối tượng

Mọi đối tượng đều có thể tham gia.

Diễn giả

Course Staff Image #1

PGS. Tạ Hải Tùng

Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Course Staff Image #2

GS. Hồ Tú Bảo

Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán (VIASM)

Course Staff Image #2

TS. Trần Việt Hùng

Founder & CEO Got It

Course Staff Image #1

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)

Course Staff Image #1

Mr. Phan Hiền

Đại diện Tiki

Course Staff Image #1

TS. Đinh Viết Sang

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo - BKAI

  1. Course Number

    LLM-01
  2. Classes Start

Enroll