Skip to main content

Phát triển ứng dụng web với Ruby on Rails


CongtyCOWELLvietnam

About This Course

Ruby on Rails (RoR) là một framework dành cho phát triển ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Ra đời phiên bản chính thức vào năm 1995 bởi Yukihiro Matsumoto, với cấu trúc code rõ ràng, dễ học, dễ phát triển, Ruby on Rails đã nhanh chóng trở nên phổ biến, nhất là với thị trường phần mềm Nhật Bản. Ruby on Rails nằm trong top 15 Web framework phổ biến nhất năm 2022 – Theo khảo sát của Stackoverflow. Khóa học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Ruby và framework Ruby on Rails. Từ đó, giúp người học có kiến thức để xây dựng ứng dụng web cơ bản với framework Ruby on Rails.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Khóa học phù hợp với người có kiến thức nền tảng về Web, Design pattern (Model-View-Controller) và cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn thành môn học, người học có đủ kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Ruby, framework Ruby on Rails, có thể xây dựng 1 ứng dụng web với các chức năng CRUD cơ bản cần thiết. Từ nền tảng kiến thức mà môn học mang lại, người học có thể tìm hiểu sâu hơn về Ruby on Rails một cách dễ dàng hơn.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Nguyễn Công Hậu Kỹ sư phát triển phần mềm tại CO-WELL ASIA

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Nguyễn Hoàng Anh Kỹ sư phát triển phần mềm tại CO-WELL ASIA

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    cowell02
Enroll