Skip to main content

ReactJS cơ bản


EdTech
Enrollment is Closed

Về khóa học này

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển các ứng dụng web hiện đại. Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học ReactJS cơ bản, thì đây là khóa học phù hợp nhất để bắt đầu.

Khóa học ReactJS cơ bản sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản để xây dựng các ứng dụng web với ReactJS. Bạn sẽ học cách sử dụng các thành phần của ReactJS để xây dựng giao diện người dùng động, quản lý trạng thái ứng dụng và tương tác với các API. Với khóa học ReactJS cơ bản, bạn sẽ có kiến thức cần thiết để xây dựng các ứng dụng web đẹp, dễ tương tác và bảo trì.

Requirements

Kiến thức lập trình cơ bản

Kiến thức nền tảng về JavaScript

Nội dung môn học

 1. Bài 1: Giới thiệu và cài đặt môi trường
 2. Bài 2: Function Component, Props
 3. Bài 3: State và Lifecycle của 1 component
 4. Bài 4: Event và event handling
 5. Bài 5: Rendering có điều kiện
 6. Bài 6: List and Keys
 7. Bài 7: Làm việc với Form
 8. Bài 8: Đưa state lên dùng chung (Lifting state up)
 9. Bài 9: Sử dụng useEffect hook
 10. Bài 10: useState
 11. Bài 11: Các Hook để tăng perfomance: useMemo, useCallback
 12. Bài 12: useContext

Course Staff

Course Staff Image #1

Nguyễn Đồng Đức Anh

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Mai Đào Tuấn Thành

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Nguyễn Thị Hảo

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Hoàng Anh Tuấn

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Tạ Quang Linh

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Trần Tuấn Anh

Sinh viên CNTT K64 BKHN

Course Staff Image #2

Lê Việt Hùng

Sinh viên CNTT K64 BKHN

 1. Course Number

  Ed105
 2. Classes Start

 3. Classes End