Skip to main content

PHP Language


EdTech

Giới thiệu chung

PHP là viết tắt của “Hypertext Preprocessor” là một ngôn ngữ lập trình kịch bản và thường được sử dụng để lập trình Web rất phổ biến và ưa chuộng. Với mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát, tốc độ nhanh, nhỏ gọn và ta có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Với khóa học này giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình PHP từ cách cài đặt môi trường tới nắm bắt các kiến thức căn bản.

Để sinh viên dễ nắm bắt, khóa học cung cấp các bài học dựa trên các videos và các bài giảng dạng text.

Yêu cầu và kết quả

Yêu cầu: Người học cần biết một số kiến thức về html, và các kiến thức cơ bản về lập trình.

Kết quả: Người học có thể nắm rõ các kiến thức cơ bản về PHP. Ngoài ra, người học còn được làm thử các bài test nữa nên có thể vận dụng những kiến thức này.

Thông tin tác giả

Trịnh Huy Bằng

Phạm Huy Hoàng

Lê Huy Hùng

Nguyễn Tiến Đạt

Lê Tuấn Hưng

Lê Ngọc Khoa

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

  1. Course Number

    Ed107
Enroll