Skip to main content

Ruby on Rails


EdTech

Mô tả môn học

Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web. Phiên bản đầu tiên của Ruby on Rails được giới thiệu ra cộng đồng vào năm 2015. Ruby on Rails là phần mềm mã nguồn mở miễn phí được phát triển bởi David Heinemeier Hansson.

Thông qua khóa học, nhóm sẽ đem đến cho người học những kiến thức cơ bản về framework Ruby On Rails, nắm được những khái niệm liên quan đến mô hình MVC, mô hình request/response, cũng như áp dụng chúng để có thể xây dựng một vài ứng dụng Ruby On Rails cơ bản.

Course Staff

Course Staff Image #1

Nguyễn Lê Tuấn Anh

Course Staff Image #2

Đoàn Trung Dũng

Course Staff Image #1

Nguyễn Thành Dương

Course Staff Image #1

Đặng Huy Hoàng

Course Staff Image #1

Nguyễn Trọng Tuệ

Course Staff Image #1

Nguyễn Bá Thái

Course Staff Image #1

Lê Quốc Mạnh

  1. Course Number

    Ed112
Enroll