Skip to main content

Javascript


EdTech

Mô tả môn học

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về javascript. Với thiết kế bài học ngắn gọn, giúp học viên dễ dàng nắm bắt và tiếp thu kiến thức.

Nội dung môn học

Chương 1: Javascript Tutorial

Chương 2: Javascript Object

Chương 3: Javascript HTML DOM

Chương 4: Javascript JSON

Bài kiểm tra cuối khóa

Yêu cầu đối với người học

Khóa học được thiết cho những người mới trong lĩnh vực phát triển Web và có mong muốn trở thành Web Developer trong tương lai.

Trước khi bắt đầu khóa học, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nền tảng sau:

1. Sự hiểu biết chung về Internet và World Wide Web(WWW)

2. Có kiến thức tốt về HTML và CSS

Nhóm tác giả:

Lê Minh Đức

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đinh Thị Thu Hà

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Thị Linh

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lê Đức Sơn

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lương Thị Tâm

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Thị Hoài Thu

Sinh viên CNTT khóa 64 Đại học Bách Khoa Hà Nội

  1. Course Number

    Ed113
  2. Classes Start

Enroll