Skip to main content

MongoDB cơ bản


EdTech
Enrollment is Closed

Về khoá học này

Khóa học MongoDB cung cấp kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ phổ biến nhất thế giới. Học viên sẽ được hướng dẫn về cách thiết kế, triển khai và quản lý các ứng dụng MongoDB hiệu quả. Khóa học này cũng bao gồm các chủ đề như truy vấn dữ liệu, sao lưu và khôi phục dữ liệu, và tối ưu hóa hiệu suất.

Yêu cầu

Bất kỳ ai dù là người mới bắt đầu cũng có thể tham gia vào khóa học.

Course Staff

Course Staff Image #1

Lê Bá Huy

20194586

Course Staff Image #2

Phạm Hồng Đức

20194516

Course Staff Image #2

Hoàng Đức Thiện

20194681

Course Staff Image #2

Lê Thanh Giang

20194541

Course Staff Image #2

Trương Tấn Dũng

20194526

Course Staff Image #2

Nguyễn Thị Hạnh

20194552

Course Staff Image #2

Phạm Quang Hà

20194546

Nguồn tham khảo

 / mongodb.com
 / ZendVN - Học Lập Trình Online
 / Bogdan Stashchuk
 / An Insightful Techie
  1. Course Number

    Ed114
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    00:10