Skip to main content

Phát triển ứng dụng web realtime Ruby on Rails


EdTech
Enrollment is Closed

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Ruby luôn là ngôn ngữ lập trình nằm trong top 10 về độ phổ biến nhất. Tuy nhiên, ngôn ngữ Ruby không được thiết kế để sử dụng trên web. Hay nói cách khác, để làm các trang web/ứng dụng web với Ruby, bạn cần đến các framework hỗ trợ khác. Và framework Ruby on Rails là framework nổi tiếng nhất của Ruby về ứng dụng web. Ruby on Rails cho phép chúng ta tạo ra 1 website nhanh chóng, đơn giản. Trong khóa học này, các bạn sẽ được học về Ruby on Rails cơ bản cũng như áp dụng API Realtime để xây dựng 1 website về Crypto Currency.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC VÀ KẾT QUẢ SAU MÔN HỌC

Khóa học được thiết kế cho người có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và Bootstrap. Ngoài ra còn cần kiến thức về ngôn ngữ lập trình Ruby cơ bản.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có đủ kiến thức cơ bản về:

 • Framework Ruby on Rails
 • Có thể hiểu và áp dụng được API và RESTful API trong Ruby on Rails
 • Xây dựng được 1 trang web sử dụng API Realtime với framework Ruby on Rails
 • NỘI DUNG KHÓA HỌC

  Bài 1: Tổng quan về Ruby on Rails

 • Giới thiệu về Ruby on Rails
 • Cài đặt Ruby on Rails
 • Cấu trúc File trong Ruby on Rails
 • Mô hình MVC trong Ruby on Rails
 • Những lệnh thường dùng trong Ruby on Rails
 • Chương trình "Hello World"

 • Bài 2: Giới thiệu về API và cách áp dụng API trong Ruby on Rails

 • Giới thiệu về API và lấy key API
 • Sử dụng API trong Ruby on Rails

 • Bài 3: Ứng dụng Ruby on Rails Realtime

 • Thêm thư viện bootstrap
 • Thêm navbar, footer
 • Chức năng tìm kiếm
 • Authentication với gem devise
 • Xác thực người dùng và sửa đổi navbar
 • Rails Associations
 • Chức năng portfolio
 • Vẽ chart cho profit/loss
 • Source Code
 • THÔNG TIN TÁC GIẢ

  Course Staff Image #1

  Nguyễn Tùng Sơn

  Sinh viên CNTT khóa K64 ĐHBKHN

  Course Staff Image #2

  Trần Bình Minh

  Sinh viên CNTT khóa K64 ĐHBKHN

  Course Staff Image #1

  Nguyễn Duy Trọng

  Sinh viên CNTT khóa K64 ĐHBKHN

  Course Staff Image #1

  Dương Quốc Khánh

  Sinh viên CNTT khóa K64 ĐHBKHN

  Đánh giá của người học

  Hiện chưa có đánh giá của người học. Hãy là người đánh giá đầu tiên.

  1. Course Number

   Ed117
  2. Classes Start

  3. Classes End