Skip to main content

Lập trình PHP cơ bản


EdTech

About This Course

Chào mừng các bạn đến với khoá học PHP cơ bản!

Khoá học này sẽ giúp các bạn có được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP, từ việc khởi động một trang web đơn giản đến việc xây dựng các ứng dụng phức tạp.

Đầu tiên, bạn sẽ được giới thiệu về HTML và cách sử dụng nó để tạo ra các trang web đơn giản. Sau đó, chúng ta sẽ tập trung vào PHP và học cách khai báo biến, xử lý dữ liệu đầu vào từ các mẫu nhập HTML và làm quen với các câu lệnh điều kiện.

Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách tạo ra các hàm trong PHP và tại sao chúng lại hữu ích trong việc phát triển các ứng dụng web. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các mảng và cách sử dụng chúng trong PHP.

Để phát triển ứng dụng web lớn hơn, chúng ta sẽ học về OOP trong PHP, tạo ra các class và object để giúp việc quản lý code dễ dàng hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP.

Sau khi hoàn thành khoá học này, bạn sẽ có kiến thức cơ bản để bắt đầu phát triển các ứng dụng web sử dụng PHP. Hãy đăng ký khoá học ngay hôm nay để bắt đầu hành trình của bạn!

Requirements

Kiến thức lập trình, HTML cơ bản. Khuyến khích người học có sự hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Course Staff

Course Staff Image #1

Hoàng Quốc Bảo

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Lê Đình Tuyên

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Nguyễn Thế Đức

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Trịnh Quốc Công

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Trần Anh Tú

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Lê Văn Anh Vũ

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Course Staff Image #2

Bùi Tôn Điệp

Sinh viên CNTT khoá 64 ĐHBKHN

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    Ed119
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    00:45
Enroll