Skip to main content

Xây dựng ứng dụng Web trong 21H


EdTech
Enrollment is Closed

About This Course

trong khóa học này các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cơ bản về việc lập trình website. Các kiến thức về front-end HTML , CSS , JavaScript và ReactJS ; các kiến thức về Back-end: NodeJS.

Sau khi học xong phần lý thuyết cơ bản, các bạn sẽ được hướng dẫn quá trình xây dựng 1 ứng dụng web đơn giản : Todo App - tạo và đánh dấu công việc cần làm , từ đó lắm vững hơn về các kiến thức đã được học

Requirements

  • Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về lập trình website.
  • Áp dụng kiến thức đã học được để xây dựng 1 website Todo App.

Course Staff

Course Staff Image #1

SV Nguyễn Công Duẩn-20194509

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Nguyễn Quý Hải - 20194549

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Đặng Công Tuấn Anh - 20194468

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Nguyễn Tiến Dũng - 20194524

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Phạm Thành Công - 20194494

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Hoàng Trung Hiếu - 20194559

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

SV Phan Việt Anh - 20194478

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    Ed121
  2. Classes Start

  3. Classes End