Skip to main content

C# cơ bản


EdTech
Enrollment is Closed

Giới thiệu về khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#.

Khóa học giúp người học có được cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# và cách thức sử dụng môi trường lập trình để tạo ra chương trình đầu tiên của mình.

Yêu cầu khóa học

Khóa học được thiết kế cho sinh viên trong và ngoài chuyên ngành CNTT yêu thích lập trình, nắm các kiến thức lập trình căn bản.

Để đạt được mục tiêu của khóa học, bạn cần tham gia đầy đủ các buổi của khóa đào tạo Online và thực hiện bài tập đầy đủ của từng phần.

Nội dung khóa học

Giới thiệu cơ bản về C#

Các toán tử trong C#

Cấu trúc lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong C#

Tìm hiểu tổng quan về OOP trong C#

Đa hình và kế thừa trong C#

Tìm hiểu về Abstract Class, Interface trong C#

Project thực hành

Giảng viên

Course Staff Image #1

Giảng viên #1

Hứa Việt Hoàng

Course Staff Image #2

Giảng viên #2

Đoàn Hồng Phúc

Course Staff Image #3

Giảng viên #3

Nguyễn Đình Xuân Nghiêm

Course Staff Image #4

Giảng viên #4

Võ Hoài Nam

Course Staff Image #5

Giảng viên #5

Tạ Huy Tuấn

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    Ed125
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    3:00