Skip to main content

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả


FSS

Giới thiệu môn học

Kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng cần thiết cho sinh viên hiện nay nhưng một số sinh viên vẫn chưa thật sự quan tâm đến vấn đề này. Nhiều sinh viên vẫn không thể trình bày rõ ràng một vấn đề, quan điểm của mình trước lớp. Có những sinh viên cho rằng chỉ cần tập trung vào chuyên môn mà không cần đến kỹ năng giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn cần chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên.

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống một cách hiệu quả thông qua giao tiếp.

  1. Course Number

    Fss01
  2. Classes Start

    Tháng 7/2022
Enroll