Skip to main content

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


HUST
Enrollment in this course is by invitation only

Khóa học được tổ chức nội bộ cho cán bộ Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Nội dung khóa học

- Bài 1: Tổng quan về Chuyển đổi số và Chuyển đổi số trong giáo dục đại học

- Bài 2: Trí tuệ nhân tạo - Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

- Bài 3: Đạo đức trong AI (AI Ethics)

- Bài 4: Công nghệ chuỗi khối - Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

- Bài 5: Dữ liệu lớn - Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

- Bài 6: An toàn trong không gian số (Cyber Security)

  1. Course Number

    CDS01
  2. Classes Start

  3. Classes End