Skip to main content

NodeJS: từ cơ bản đến nâng cao


MonstarLab
Enrollment is Closed

Giới thiệu

NodeJS là một mã nguồn được xây dựng dựa trên nền tảng Javascript V8 Engine, nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web như các trang video clip, các forum và đặc biệt là trang mạng xã hội phạm vi hẹp. NodeJS là một mã nguồn mở được sử dụng rộng bởi hàng ngàn lập trình viên trên toàn thế giới và được nhiều tổ chức lớn đang sử dụng để triển khai các hệ thống của mình:

https://topdev.vn/blog/10-cong-ty-hang-dau-the-gioi-su-dung-node-js

Khóa học sẽ giới thiệu các bạn về NodeJS và những kiến thức server xung quanh nó. Qua khóa học, các bạn sẽ nắm bắt được những kiến thức nền tảng như ngôn ngữ Javascript, Typescript cũng như framework NestJS. Khóa học cũng giúp các bạn hiểu cách thức hoạt động Web Server, để các bạn có thể phát triển một ứng dụng với NodeJS và tự mình vận hành ứng dụng trên server.

Đối tượng của khoá học

 1. Các bạn sinh viên đã nắm được kiến thực lâp trình cơ bản, database

 2. Các bạn sinh viên có kiến thức nền tảng về lập trình javascript

Nội dung khóa học

  1. NodeJS basic
 1. - Syntax
 2. - Variables
 3. - Data Types
 4. - String functions
 5. - Array functions
 6. - Operators
  2. NodeJS basic 2
 1. - Shallow and deep copy
 2. - Prototype
 3. - Instanceof
 4. - Typeof
  3. NodeJS Advance
 1. - The iterable protocol
 2. - Array
 3. - Array instance properties
 4. - Array instance methods
  4. NodeJS Advance 2
 1. - Closure
 2. - Promise
 3. - Async/Await
 4. - EventEmitter
  5. Typescript
 1. - tsc, install tsc
 2. - Basic Object Types
 3. - Basic Function Types
 4. - Classes
 5. - omit, pick, exclude, partial, return type, intersection....
  5. NodeJS and Database
  6. NodeJS Common Frameworks
 1. - Install NestJS basic restful API (typescript)
 2. - Controller
 3. - Providers
 4. - Modules
 5. - Middleware
 6. - Exception filter
 7. - Guards
 8. - Interceptor
 9. - TypeOrm
 1. Course Number

  Ed010
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  10:00