Skip to main content

Python for Data Analysis


SOICT
Enrollment in this course is by invitation only

Tổng quan khóa học

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết về lập trình Python
 • Rèn luyện, phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic và kỹ năng tổ chức và xây dựng chương trình theo hướng đối tượng
 • Giúp học viên nắm trọn kỹ thuật lập trình, cách sử dụng công cụ, thư viện trong lập trình Python 1 cách hiệu quả
 • Giúp HV có được kiến thức nền tảng vững chắc về Python, dễ dàng học tiếp các lớp nâng cao như Phát triển ứng dụng Web với Django, Machine learning với Python
 • Đối tượng học viên

 • Những người mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình cơ bản (học sinh phổ thông)
 • Sinh viên CNTT muốn học lập trình một cách bài bản phục vụ trở thành Developer trong ngành phát triển các ứng dụng web, mobile, lập trình hệ thống
 • Sinh viên nhóm ngành kinh tế muốn có kiến thức lập trình một cách bài bản nhất phục vụ học các khóa nâng cao về phân tích dữ liệu với Python
 • Tất cả mọi người muốn tìm hiểu về Python 1 cách bài bản, hoàn chỉnh từ đầu
 • Kết quả đầu ra

 • Cung cấp các kiến thức nền tảng cơ bản về cách truy vấn SQL từ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong Python, cách kết nối lấy dữ liệu để thao tác phân tích.
 • Tối ưu hóa SQL, Excel ứng dụng ngôn ngữ lập trình trong dữ liệu, tăng tốc độ xử lý, áp dụng thuật toán dữ liệu cải thiện chất lượng công việc.
 • Xử lý, làm sạch dữ liệu tự động hóa tối ưu hóa năng suất, tự động hóa phân lớp và phân cụm dữ liệu.
 • Thực hành các bài toán phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Python trên Công cụ Google Colab, Jupyter NoteBook, Visua Code Studio,... Và cách sử dụng các thư viện phổ biến để giải quyết bài toán phân tích dữ liệu như: Pandas, Kmeans, KNN, Seaborn, Matplotlib.
 • Lập được một báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python, trả lời các câu hỏi về phân tích dữ liệu trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đưa ra các mô hình giả thuyết trả lời câu hỏi liên quan đến dữ liệu từ đó có thể ứng dụng trong các mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo sau này.
 • Hoàn thành khóa học, học viên có đủ kiến thức cơ bản để hoàn thiện một sản phẩm website từ A-Z
  1. Course Number

   PDA01
  2. Classes Start

  3. Estimated Effort

   3:00