Skip to main content

Quantitative analysis with R&Python


SOICT
Enrollment in this course is by invitation only

Tổng quan khóa học

Khoá học này giúp học viên biết cách dùng công cụ R, Python trên môi trường Goolge Colab để:

 • Áp dụng trong việc phân tích dữ liệu, hiểu rõ các mô hình phân tích hồi quy- áp dụng kiến thức toán học, kinh tế lượng, xác suất thống kê
 • Phân tích dữ liệu trên công cụ R, biết cách biểu diễn dữ liệu từ những kết quả của phân tích
 • Làm chủ được kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có số lượng lớn thường gặp trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, CNTT,…
 • Lợi ích khoá học:

 • Cung cấp các kiến thức nền tảng như xác suất, thống kê, dự báo, …, trong lĩnh vực phân tích dữ liệu mà một nhà phân tích dữ liệu cần có
 • Được tiếp cận phương pháp học từ trải nghiệm với các bộ dữ liệu thực hơn là học trên giấy và sách với các công thức phức tạp và khô khan
 • Tự lập được một báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình R, Python trả lời các câu hỏi quản trị đang quan tâm. Chẳng hạn như: Báo cáo kinh tế, tài chính, mối tương quan của sự thay đổi sale và marketing tài chính hay nhân sự trong doanh nghiệp, … Từ đó, hỗ trợ người làm quản lý trong việc ra quyết định kinh doanh hay chính sách
  1. Course Number

   QARP01
  2. Classes Start

  3. Estimated Effort

   3:00