Skip to main content

Kỹ năng ITSS học bằng tiếng Nhật 1


SoICT

Mô tả môn học

Trong môn học này, sinh viên sẽ được học một ngôn ngữ Front-end nhằm mục tiêu trở thành một kỹ sư full-stack. Thông qua nghiên cứu các case điển hình, người học sẽ học hỏi các kỹ năng thực tế về công nghệ, phân tích nguyên nhân và phương pháp Ho-Ren-Sou, vốn rất quan trọng để đóng một vai trò tích cực trong công việc và cuộc sống tại Nhật Bản. Ngoài ra, sinh viên còn được phát triển các website của chính mình theo phương pháp agile như một cách tổng hợp và ứng dụng tất cả các kiến thức đã học.

Mục tiêu: Sử dụng front-end framework; nắm được các công việc của kỹ sư Full-stack; giải thích và phác thảo được trang web được tạo bằng tiếng Nhật; nắm được phương pháp HoRen-So và phân tích nguyên nhân; giải thích được các thông số kỹ thuật, tài liệu đặc thù bằng tiếng Nhật.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3362
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll