Skip to main content

Kiến trúc phần mềm mạng


SoICT

Mô tả môn học

Kiến trúc mạng TCP/IP hỗ trợ tốt cho các dịch vụ (ứng dụng) mạng cơ bản như DNS, Email, Web, v.v... Sự phát triển của Internet cùng với các tình huống xác hội mới đang tạo nên các dịch vụ mới và đòi hỏi hệ thống kiến trúc TCP/IP phải có các thay đổi để đáp ứng. Môn học này tìm hiểu một số ứng dụng mới trên mạng như truyền dữ liệu đa điểm (multicast), chất lượng dịch vụ (QoS), truy nhập dịch vụ từ các trạm di động (mobility) và từ đó xem xét khả năng hỗ trợ của hệ thống TCP/IP cũng như giải pháp cải tiến TCP/IP.

Môn học được thiết kế với các bài thực hành.

Yêu cầu đối với môn học

Sinh viên cần có kiến thức tốt về hệ thống TCP/IP.

Giảng viên

Course Staff Image #1

TS.Phạm Huy Hoàng là giảng viên bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Ông đã hoàn thành luận án Tiến sỹ về Khoa học Máy tính vào năm 2002 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hóa, Công Hòa Pháp. Các hương quan tâm nghiên cứu hiện tại bao gồm các kiến trúc mạng tiến tiến và các nền tảng tương tác Web thế hệ mới. Ông cũng cho xuất bản cuốn “Thiết kế mạng Intranet” được sử dụng là giáo trình cho môn học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT4152
  2. Classes Start

Enroll