Skip to main content

Phát triển phần mềm nhúng thông minh


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về phát triển phần mềm nhúng thông minh. Nội dung chính bao gồm: tổng quan về phát triển phần mềm nhúng, phân loại các hệ thống nhúng và qui trình phát triển phần mềm nhúng thông minh; các kỹ thuật cơ bản trong phát triển phần mềm nhúng trên nền tảng ARM Linux như giao tiếp vào ra cơ bản, giao tiếp với các chuẩn truyền thông cho phần mềm nhúng trên nền tảng hệ điều hành; các kỹ thuật nâng cao như tạo lập tiến trình mới, luồng, ứng dụng đa luồng, vấn đề đồng bộ đa luồng, giao tiếp socket cho phần mềm nhúng thông minh. Ngoài ra, môn học cung cấp kiến thức nâng cao về trình điều khiển thiết bị (device driver), cơ chế xây dựng trình khiển thiết bị, vận dụng trong phát triển hệ thống nhúng gồm phần cứng, phần mềm với khả năng tùy biến chuyên sâu.

Học phần cũng cung cấp các bài thí nghiệm thực hành về các kỹ thuật lập trình phần mềm nhúng từ cơ bản đến nâng cao trên các hệ thống nhúng (KIT phát triển) dựa trên nền tảng ARM Linux.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: - IT4210: Hệ nhúng
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4425
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll