Skip to main content

Hệ nhúng


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu:
Học phần IT4210 giới thiệu các kiến thức cơ bản liên quan tới việc thiết kế và lập trình hệ thống nhúng - một trong những loại thiết bị tính toán phổ biến nhất trong cuộc sống hiện đại.
Ngoài ra, môn học cũng trang bị các kỹ năng về sử dụng các công cụ cần thiết cho phát triển ứng dụng hệ nhúng, bao gồm công cụ thiết kế, mô phỏng, công cụ lập trình, và kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật.

Nội dung:
- Tổng quan về hệ thống nhúng và tổ chức của hệ thống nhúng.
- Kiến trúc và các thành phần của vi xử lý, vi điều khiển.
- Thiết kế, xây dựng phần cứng hệ nhúng cùng các mạch phụ trợ cơ bản.
- Xây dựng phần mềm cho hệ nhúng bằng hợp ngữ và ngôn ngữ lập trình bậc cao (C/C++) cho các chức năng cơ bản như giao tiếp ngoại vi LED, 7-seg LED, LED matrix, buttons/keypad, bộ định thời/đếm, xử lý ngắt, và các module truyền thông UART, SPI, I2C, USB.
- Ghép nối hệ nhúng với các tiến trình trong thế giới thực.
- Giới thiệu về hệ điều hành cho hệ thống nhúng.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: IT2110 Introduction to ICT
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4470
  2. Classes Start

Enroll