Skip to main content

Đồ họa và Hiện thực ảo - kỳ 2022-2


SoICT

About This Course

Học phần này giúp sinh viên làm quen với các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đồ họa máy tính dựa trên cơ chế hoạt động chung của các chương trình đồ hoạ ứng dụng, cơ sở các giải thuật đồ họa, các phương pháp xử lý, biến đổi đồ họa không gian 2D và 3D, các phép chiếu, nguyên lý mô hình hoá các thực thể hình học. Sinh viên từ đó có thể nắm vững và có khả năng ứng dụng các giải thuật đồ hoạ, cách tiếp cận với thư viện và công nghệ đồ hoạ tiên tiến, phương pháp lập trình xây dựng các phần mềm đồ hoạ, lập trình trò chơi hay xây dựng các ứng dụng trong hiện thực ảo.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU 2017 An integrated system and framework for development of medical applications and products based on medical imaging dataCH Le, BM Pham, DT Tran, K Lam, TH Le, DL Vo, S Mengistu, …International Conference on the Development of Biomedical Engineering in … 2017 Current medical product development for diagnosis, surgical planning and treatment in the areas of Neurosurgery, Orthopeadic and Dental-Cranio-Maxillofacial surgery in Vietnam, LC Hieu, LH Quoc, VV Thanh, TD Nguyen, PV An, LT Hung, L Khanh, The Third International Conference on the Development of Biomedical … 2016 An integrated system and framework for development of medical applications and products based on medical imaging data CH Le, BM Pham, DT Tran, K Lam, TH Le, DL Vo, S Mengistu, … GIẢNG DẠY (2018/2019) IT4100: Đồ họa máy tính IT4898: Đa phương tiện và Hệ thống giải trí IT4470: Đồ Họa và Hiện thực ảo IT4470Q: Đồ Họa và Hiện thực ảo IT06699: Đạo đức Máy tính IT6666: Sáng Tạo và khởi nghiệp Công nghệ

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT4470
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll