Skip to main content

Tính toán tiến hóa


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu: Tính toán tiến hóa được bắt nguồn từ các nguyên lý tiến hóa trong tự nhiên và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học máy tính, đặc biệt là giải các bài toán tối ưu NP-khó. Học phần này giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về một số thuật toán trong tính toán tiến hóa: thuật toán di truyền, thuật toán tối ưu hóa bầy đàn, thuật toán tối ưu hóa bầy kiến, các thuật toán tối ưu đa mục tiêu, lập trình di truyền...Qua khóa học, sinh viên sẽ biết giải quyết các bài toán tối ưu ứng dụng thực tế trong đời sống nhờ các thuật toán tính toán tiến hóa. Bên cạnh đó, sinh viên cũng rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo và thuyết trình, rất cần thiết cho công việc sau khi tốt nghiệp...

Điều kiện

Học phần học trước: - IT3170 – Thuật toán ứng dụng

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4906
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll